כישורי חיים – מתווה לתכנון ולהפעלת תכנית בית ספרית

האגף לפיתוח ולתכנון תכניות לימודים
ספר זה מציע ליבה של מרכיבי מיטביות. קרא עוד...