חלונות חג במחשבת ישראל -אין במלאי

ערכה הכוללת שלושה-עשר גיליונות "חלונות חג" במחשבת ישראל המבקשים לפתוח צוהר אל לוח השנה היהודי והישראלי. קרא עוד...

Translation- Two way Traffic -teachers’ guide

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מדריך למורה להוראת מקצוע "מיומנויות התרגום". המדריך למורה דן במתודולוגיה של הוראת המקצוע ומציע תשובות ופתרונות למטלות. קרא עוד...

Translation-Two way Traffic-pupils’ book

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
ספר לימוד להוראת המקצוע "מיומנויות התרגום". מיועד לחטיבה עליונה, ונכתב על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך למקצוע זה קרא עוד...

אישות ומשפחה

ספר לימוד לבחינות הבגרות בנושא מחשבת היהדות: אישות ומשפחה. בספר סקירות הלכתיות, מקורות וניתוחים. קרא עוד...