אתגר הרווחה במדינה הדמוקרטית

שירה גודמן, מיכל ברק
ספר לימוד באזרחות ליחידת ההגבר.
הספר נכתב על פי תכנית הלימודים באזרחות לחטיבה עליונה. קרא עוד...

המאה העשרים בראי הקריקטורה הפוליטית

הספר עוסק בקריקטורה פוליטית כמקור היסטורי וכאמצעי מתודי להוראה. קרא עוד...

הציונות בראי הזמר והסמל

סביבת הלמידה הממוחשבת מציגה 120 שנות ציונות (1880 ? 20). היא סוקרת את תולדות המדינה שבדרך, את שלבי הקמת המדינה ואת רצף קיומה משתי נקודות מבט: הזמר העברי והאמנות החזותית. סביבת הלמידה הממוחשבת משלבת ארבעה תחומי לימוד: היסטוריה, לימודי ארץ ישראל, אמנות ומוזיקה. קרא עוד...

מדריך להוראת מקצוע האזרחות

המדריך מציג בפני המורה את נושאי הלימוד ואת העזרים הבאים: מטרות הוראת המקצוע; דרכי הוראה; התפיסה הרעיונית של ספר האזרחות "להיות אזרחים בישראל"; מטרות אופרטיביות של כל אחד מנושאי הלימוד... קרא עוד...