המשכן לכיתה י’

בערכה 2 חוברות: חוברת ללימוד עצמי וחוברת איורים. החוברת ללימוד עצמי נספחת לקלטת וידאו "המשכן". קרא עוד...

מנהיגות ומנהיגים במקרא – חוברת לתלמיד

בחוברת - עקרונות היסוד בתפיסה של מנהיג ומנהיגות, כפי שניתן ללומדה מספרי המקרא. קרא עוד...

מנהיגות ומנהיגים במקרא – מדריך למורה

במדריך - פיתוח הנושא לשלביו ולפרטיו, הצעות לעיבוד הנושא, ולצדו מראי מקומות במקרא והצעות לעבודה בכיתה. קרא עוד...