אישות ומשפחה

ספר לימוד לבחינות הבגרות בנושא מחשבת היהדות: אישות ומשפחה. בספר סקירות הלכתיות, מקורות וניתוחים. קרא עוד...

אסופת סוגיות בתלמוד – קידושין ובבא בתרא

הספר נכתב על פי התכנית החדשה של מבחני הבגרות במסלול קרא עוד...

בית, חינוך ומשפחה – ישן

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים-מינהל החינוך הדתי
הספר נכתב על פי התכנית החדשה של מבחני הבגרות במסלול תושבע"פ החל משנת הלימודים תשע"ב קרא עוד...

הלוח העברי -ספר לתלמיד

פרופ' יהודה איזנברג
סוגיות מתוך מסכת שבת כ"א, א'-כ"ד, א' העוסקות בענייני חג החנוכה קרא עוד...