סיורי מקורות באתר כורזים

הערכה נכתבה ברוח המלצות ועדת שנהר ומציגה נושא בין-תחומי ביהדות ללמידה חוץ כיתתית. הספר הוא מודל לסיורי מקורות באתרים ארכיאולוגיים-בהדגמה על כורזים. קרא עוד...