גלריה של מאמרים

"גלריה של מאמרים" מציעה למורים ולתלמידים מאמרים אשר דנים בנושאים הקשורים ביחידות הלימוד באמנות ומנהלים עמם דיאלוג. המאמרים התפרסמו בכתבי עת ובקטלוגים של תערוכות ומובאים בספר בשלמותם קרא עוד...

גלריה של מאמרים באמנות יהודית ובאמנות האסלאם

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
בחוברת עשרה מאמרים שהותאמו לתכנית הלימודים באמנות לחטיבה עליונה. קרא עוד...

המאה העשרים בראי הקריקטורה הפוליטית

הספר עוסק בקריקטורה פוליטית כמקור היסטורי וכאמצעי מתודי להוראה. קרא עוד...

הציונות בראי הזמר והסמל

סביבת הלמידה הממוחשבת מציגה 120 שנות ציונות (1880 ? 20). היא סוקרת את תולדות המדינה שבדרך, את שלבי הקמת המדינה ואת רצף קיומה משתי נקודות מבט: הזמר העברי והאמנות החזותית. סביבת הלמידה הממוחשבת משלבת ארבעה תחומי לימוד: היסטוריה, לימודי ארץ ישראל, אמנות ומוזיקה. קרא עוד...