המאה העשרים בראי הקריקטורה הפוליטית

הספר עוסק בקריקטורה פוליטית כמקור היסטורי וכאמצעי מתודי להוראה. קרא עוד...

הציונות בראי הזמר והסמל

סביבת הלמידה הממוחשבת מציגה 120 שנות ציונות (1880 ? 20). היא סוקרת את תולדות המדינה שבדרך, את שלבי הקמת המדינה ואת רצף קיומה משתי נקודות מבט: הזמר העברי והאמנות החזותית. סביבת הלמידה הממוחשבת משלבת ארבעה תחומי לימוד: היסטוריה, לימודי ארץ ישראל, אמנות ומוזיקה. קרא עוד...

עם ועולם – מפגש התרבויות בין יהדות לאיסלם בימי הביניים – העת החדשה חלק שלישי “מעיל תשבץ”

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
ספר זה, הוא הספר השלישי הרואה אור במסגרת הסדרה "עם ועולם ? מפגשים בין תרבות ישראל ותרבויות העמים שהיא תכנית לימודים לחטיבה העליונה שפיתח המרכז להוראת מדעי היהדות של האוניברסיטה העברית בירושלים, בשיתוף האגף לתכינון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך.
ספר זה עוסק במפגשי התרבויות בין יהודים ומוסלמים בארצות המזרח בימי הביניים. קרא עוד...

עם ועולם – מפגשים בין תרבות ישראל ותרבויות העמים – העת החדשה חלק ראשון “אל מול עולם חדש”

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימוד
ספר זה, הראשון מבין השניים המוקדשים לעת החדשה, מתמקד במפגש של היהודים עם תרבות החברה הסובבת במאות השמונה עשרה, התשע עשרה והעשרים במרחבי התפוצה היהודית קרא עוד...