אתגר הרווחה במדינה הדמוקרטית

שירה גודמן, מיכל ברק
ספר לימוד באזרחות ליחידת ההגבר.
הספר נכתב על פי תכנית הלימודים באזרחות לחטיבה עליונה. קרא עוד...

מדריך להוראת מקצוע האזרחות

המדריך מציג בפני המורה את נושאי הלימוד ואת העזרים הבאים: מטרות הוראת המקצוע; דרכי הוראה; התפיסה הרעיונית של ספר האזרחות "להיות אזרחים בישראל"; מטרות אופרטיביות של כל אחד מנושאי הלימוד... קרא עוד...

להיות אזרחים בישראל -אין במלאי

על פי תכנית הלימודים החדשה באזרחות (תשנ"ד). הספר מיועד לתלמידים הניגשים לבחינות בגרות בהיקף של יחידת לימוד אחת. הספר עוסק בעקרונות ובערכים שעליהם מושתתת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ובפרובלמאטיקה של המשטר והפוליטיקה בישראל קרא עוד...