פיזיקה במקורות יהודיים


ספר לימוד וספר עזר לתלמידי פיזיקה 3 ו-5 יח"ל בחטיבה העליונה ולמתעניינים.
בספר ששה פרקים המשלבים את יסודות הפיסיקה עם בעיות וטקסטים ממקורות היהדות. קרא עוד...