גורמי מחלות ומנגנוני הגנה בבני אדם ובבעלי חיים -אין במלאי למורה

המדריך למורה ערוך לפי פרקי הספר לתלמיד. בכל פרק מוצגים התכנים והרעיונות המרכזיים על הפרק, ויש בו מושגים מרכזיים, וכן הערות, הצעות והרחבות המתייחסות לנושאי הפרק. קרא עוד...

בחינות בגרות מעשיות במעבדה -אז”ל ספר לתלמיד

בספר לתלמיד מובאות בחינות הבגרות במעבדה לתלמידי מדעי החיים והחקלאות משנים תש"ן עד תשנ"ו. בספר יש 34 ניסויי מעבדה הממוינים ל-3 חלקים: בדיקות בעזרת מיקרוסקופ; בדיקות מעבדתיות; בעיות מחקריות.
קרא עוד...

בחינות בגרות מעשיות במעבדה-אז”ל מדריך למורה

בחלקו הראשון של המדריך למורה יש תשובות לכל השאלות שנשאלות בספר לתלמיד ובחלקו השני של המדריך יש נספחים ללבורנט. קרא עוד...

עקרונות ומושגים במדעי החיים והחקלאות

המדריך מסייע למורה בתכנון מערכי שיעור והכנתם, תוך התמקדות במושגים ובנושאים העיקריים של תכנית הלימודים במדעי החיים והחקלאות קרא עוד...