בית דין

מהדורה מחודשת. אוניברסיטת בר-אילן - פרויקט תורה שבעל פה! חוברת העוסקת בנושא סדרי משפט ובית דין לפי משניות ממסכת סנהדרין ולפי מקורות מקבילים ממשנה תורה לרמב"ם. קרא עוד...

מאגרי מידע ביהדות- חלק א

אוניברסיטת בר-אילן - פרויקט תורה שבעל פה! לשימוש במאגרי מידע בלימודי היהדות לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים. קרא עוד...

מהתורה למשנה

אוניברסיטת בר-אילן - פרויקט תורה שבעל פה! מבוא לתורה שבעל-פה לתלמידים חסרי רקע בלימודי יהדות. בחוברת - השתלשלות ההלכה ממתן תורה ועד לסידור המשנה. קרא עוד...

סיורי מקורות באתר כורזים

הערכה נכתבה ברוח המלצות ועדת שנהר ומציגה נושא בין-תחומי ביהדות ללמידה חוץ כיתתית. הספר הוא מודל לסיורי מקורות באתרים ארכיאולוגיים-בהדגמה על כורזים. קרא עוד...