דרכים אל השער הנפתח

ראש השנה ויום הכיפורים במקורות וביצירות ספרות. החוברת מציעה מגוון רחב של טקסטים המקובצים סביב נושאים מרכזיים הקשורים לראש השנה וליום הכיפורים. קרא עוד...

הגדות של פסח – מכלול יופי כזה

הערכה כוללת דפי הנחיה לתלמידים, שמונה תמונות צבעוניות ומרהיבות מיצירותיו של בזם וכן הצעות למורה לדיון ולפעילות בכיתה. קרא עוד...

חגי תשרי, סוכות

הערכה כתובה ברוח המלצות ועדת שנהר. היא דוגמה לגישה רב-תחומית להוראת החג ומשמעותו, המשלבת תכנים, עקרונות, סמלים ומנהגים ומדגישה את התחומים. קרא עוד...

חגי תשרי, ראש השנה ויום הכיפורים

הספר כתוב ברוח המלצות ועדות שנהר וקרמניצר קרא עוד...