במבט כולל

ספר הכולל היכרות ראשונה עם מיומנויות הבנת הנקרא ועם משימות הבעה. קרא עוד...

דברים לעניין

"דברים לעניין" ? יסודות הכתיבה, הסיכום וארגון הטקסט. בספר ובתקליטור שלושה חלקים המדורגים מן הקל אל הכבד: מן הקצר והפשוט אל הארוך והמורכב. קרא עוד...