המאה העשרים בראי הקריקטורה הפוליטית

הספר עוסק בקריקטורה פוליטית כמקור היסטורי וכאמצעי מתודי להוראה. קרא עוד...

לימודי היסטוריה בחטיבת ביניים

חוברת זו מציגה למורים המלמדים בכיתות ז-ט את תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה (תשנ"ח), ומטרתה לסייע להם בהוראת התכנית. נושאי הלימוד חולקו ליחידות על ידי מדריכי המורים בהנחיית המפמ"ר להיסטוריה בחינוך הכללי בשנים: תש"ס ?תשס"ב. קרא עוד...

מדור לדור, חלק ב’

בספר - ארבעים ושמונה פרקים בהיסטוריה כללית ובתולדות עמנו. הספר פותח במעבר היהודים מירושלים ליבנה ובתיאור שקיעתה של האימפריה הרומית ומסיים בפתחה של העת החדשה ובמשבר של גירוש ספרד. קרא עוד...

מדור לדור, חלק ג’

הספר פותח בהיקלטות מגורשי ספרד ופורטוגל בארצות מוסלמיות ובארצות נוצריות, והוא מסתיים באמצע המאה ה-18, לאחר התפשטות רעיונות ההשכלה בעולם, רעיונות שבעקבותיהם השתלבו היהודים בחברה הנכרית. קרא עוד...