אירופה: ייחוד מול איחוד

בספר 3 חלקים. החלק הראשון לימוד התשתית הפיזית, החלק השני עוסק בנושאים הכלכליים, החלק השלישי דן בהרחבה בשלוש מדינות נבחרות באירופה: איטליה, הולנד ופולין קרא עוד...

כדור הארץ במסלולו – דפי עבודה אז”ל

מעטפה ובה חוברת פעילויות, מדבקות ודף עזר לסרטוט זוויות קרינה. בחוברת - ארבע משימות להמחשה ולהדגמה. קרא עוד...

כדור הארץ במסלולו אז”ל

חוברת ללימוד מושגים ועקרונות בגיאוגרפיה הפיסית המהווים בסיס ללימוד נושא האקלים. קרא עוד...