מסע אל הדמוקרטיה – מדריך

. ההצעות הדידקטיות מכ?וונות לשימוש באמצעי לימוד ספריים כגון: ניתוח מושגים, לימוד מתמונות, הכרת מקורות יהודיים, וכו', הכלולים בחומר הלמידה; ובאמצעי לימוד לא-ספרתיים, כגון: הפעלות תלמידים במשחקים שונים, צפייה מודרכת בשידורי טלוויזיה וכו'.

קרא עוד...

מסע אל הדמוקרטיה – מעטפת עבודה

במעטפה: דפים המלווים פעילויות מסוימות שבספר לתלמיד, וכן תעודות, מפות, איורים, מסמכים ומקורות תנ"כיים. קרא עוד...

מסע אל הדמוקרטיה הישראלית

על פי תכנית הלימודים החדשה (תש"ן). הספר מלו?ו?ה בסיפור מסגרת. בספר שלושה שערים: מדינה, לאום, אזרח; ערכים ועקרונות של הממשל הדמוקרטי. קרא עוד...