מערכות אקולוגיות

הספר עוסק במעורבות האדם בטבע, תוך התמקדות ביחסי הגומלין המתקיימים בין מרכיבי הסביבה השונים; כל זאת תוך פיתוח ויישום של מיומנויות חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית-המצאתית, מיומנויות חקר, טיפול במידע ופתרון בעיות. קרא עוד...

מערכות אקולוגיות – מדריך

במדריך למורה משולב הספר לתלמיד. קרא עוד...

נגדל צמחים

ספר הלימוד "נגדל צמחים" הוא מהדורה חדשה ומשוכתבת של הספר "נגדל צמחים" שיצא לאור בשנת תשנ"ז (1977) ושל הספר "זרעים נובטים" שיצא לאור בשנת תשנ"ו (1976). קרא עוד...

צמחי תבלין

חוברת ובה שני חלקים:
א. גידול צמחי תבלין.ב. תיאור ארבעה עשר צמחי תבלין נפוצים. קרא עוד...