לקרוא ולכתוב

על קריאה וכתיבה לילדים מתקשים . לתלמידים המשולבים בכיתות הרגילות ולתלמידי החינוך המיוחד. קרא עוד...