קלינאית התקשורת במערכת החינוך

בחוברת זו מוצג מודל עבודה המגדיר את תפקידה של קלינאית התקשורת במערכת החינוך, העוסקת בשיקום השמיעה והתקשורת של התלמיד עם לקות בשמיעה. קרא עוד...

שיקום התקשורת של ילדים עם לקות בשמיעה

החוברת מיועדת לצוות החינוכי והטיפולי בביה"ס העוסק בהוראה ובשיקום התלמיד עם הלקות בשמיעה. קרא עוד...