הציונות בראי הזמר והסמל

סביבת הלמידה הממוחשבת מציגה 120 שנות ציונות (1880 ? 20). היא סוקרת את תולדות המדינה שבדרך, את שלבי הקמת המדינה ואת רצף קיומה משתי נקודות מבט: הזמר העברי והאמנות החזותית. סביבת הלמידה הממוחשבת משלבת ארבעה תחומי לימוד: היסטוריה, לימודי ארץ ישראל, אמנות ומוזיקה. קרא עוד...

ירושלים אור ואבן – אדריכלות ואמנות בירושלים

"ירושלים אור ואבן" הוא מאגר מידע המשלב ארבעה תחומים: אדריכלות, אמנות פלסטית, היסטוריה וידיעת הארץ. בהיותו בין-תחומי יכול המאגר לשרת מורים ותלמידים במסגרות לימודיות שונות. המאגר נבנה בטכנולוגיות מולטימדיה, והוא בעיקרו חזותי, ובו יצירות אמנות ותצלומים מרהיבים של אתרי ירושלים ונופיה.
במאגר כ-160 תצלומי אתרים ולצדם מידע אדריכלי, אמנותי והיסטורי מתקופת בית ראשון ועד ימינו. המאגר מאפשר מגוון משימות לימוד ופעילויות חקר. התכנה מאפשרת להעתיק תמונות וטקסטים לכלים בסביבת "חלונות" לשם כתיבת עבודות, הכנת פרויקטים אישיים ויצירת מצגות. קרא עוד...

ירושלים אור ואבן – אדריכלות ואמנות בירושלים

המדריך לתקליטור מציג את מבנה המאגר הממוחשב ואת אופן השימוש בו. מצוינות בו נקודות החיבור לתכניות הלימודים באמנות לחטיבה העליונה במסלול הרגיל ובמסלול הטכנולוגי, בהיסטוריה לכיתות ה'-י"ב ובלימודי ארץ ישראל בחטיבה העליונה. ניתן למצוא בתקליטור הצעות לפעילות, בדגש על אדריכלות, אמנות, היסטוריה ונושאים בין-תחומיים, הצעות לסיורים בירושלים, ביבליוגרפיה נבחרת והמלצות על אתרי אינטרנט. קרא עוד...

ירושלים אור ואבן – אדריכלות ואמנות בירושלים

המדריך לתקליטור מציג את מבנה המאגר הממוחשב ואת אופן השימוש בו. מצוינות בו נקודות החיבור לתכניות הלימודים באמנות לחטיבה העליונה במסלול הרגיל ובמסלול הטכנולוגי, בהיסטוריה לכיתות ה'-י"ב ובלימודי ארץ ישראל בחטיבה העליונה. ניתן למצוא בתקליטור הצעות לפעילות, בדגש על אדריכלות, אמנות, היסטוריה ונושאים בין-תחומיים, הצעות לסיורים בירושלים, ביבליוגרפיה נבחרת והמלצות על אתרי אינטרנט. קרא עוד...