חינוך גופני לגן הילדים -אין במלאי

האגף לפיתוח ולתכנון תכניות לימודים

חינוך לבריאות -אין במלאי

האגף לפיתוח ולתכנון תכניות לימודים

מתמטיקה לגן הילדים ממלכתי וממלכתי דתי -אין במלאי

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
תכנית זו מיועדת לעובדי חינוך בגיל הרך, ומתייחסת למתמטיקה כתחום דעת. קרא עוד...