חינוך לבריאות -אין במלאי

האגף לפיתוח ולתכנון תכניות לימודים

אזרחות לחטיבת ביניים

האגף לפיתוח ולתכנון תכניות לימודים

אמנות כתרבות חזותית

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מטרתה העיקרית של התכנית היא לשנות את דפוס הוראת המקצוע כפי שהיה מקובל עד כה ולהציע גישה חדשה. קרא עוד...

אתלטיקה קלה

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים