מקרא לחינוך המיוחד בבית הספר הממלכתי דתי

האגף לפיתוח ולתכנון תכניות לימודים

הבעה ויצירה באמנות חזותית פלסטית

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים