יציאת מצרים ומתן תורה – מדריך – אין במלאי

מדריך ובו הצעות לאופן הסיפור ולפעילויות הקשורות בו בתחומי תנועה, המחזה, ציור ומלאכת יד, מוזיקה וכן דיון. קרא עוד...

סיפורי האבות וסיפורי יוסף – תמונות -אין במלאי

עפרה רייזמן
ערכת תמונות מתחומי האמנות, הארכיאולוגיה ומדעי הטבע להצגה כיתה בשעות סיפור סיפורי המקרא. קרא עוד...

ספר בראשית א’-ב’ מדריך

במדריך מאמרים המציעים דרכים להוראת ספר בראשית ודגמים מפורטים להוראת יחידות מן הספר. קרא עוד...

בימי יהושע – ערכה לתלמיד + תקליטור – אין במלאי

יהודה אייזנברג
ספר לתלמיד הכולל מבחר פרקים מספר יהושע כשהם מעוצבים להוראה קרא עוד...