“לכם לציצית”

אוניברסיטת בר-אילן - פרויקט תורה שבעל פה! חוברת הכוללת פסוקי חומש, קטעי הלכה ומחשבה וסיפורים חווייתיים על מצוות ציצית. בחוברת - מדריך מפורט לכל אחד מפרקי הספר. קרא עוד...

אפתעה בילקוטי

אוניברסיטת בר-אילן - פרויקט תורה שבעל פה! חוברת ובה הצעת דרך להכנסת הסידור לכיתה א', הצעה כיצד ללמד את הילד להתפלל והצעות לחגיגת הסידור. קרא עוד...

בדרכו של אברהם

אוניברסיטת בר-אילן - פרויקט תורה שבעל פה! חוברת הכוללת פרקי הכנסת אורחים ועיון בפרשת אברהם אבינו והמלאכים. קרא עוד...

בית דין

מהדורה מחודשת. אוניברסיטת בר-אילן - פרויקט תורה שבעל פה! חוברת העוסקת בנושא סדרי משפט ובית דין לפי משניות ממסכת סנהדרין ולפי מקורות מקבילים ממשנה תורה לרמב"ם. קרא עוד...