ילדים בשירים

לקט שירים פרי עטם של משוררים שונים, שהחוט המקשר ביניהם הוא עולם החוויות והרגשות של הילד, שהוא גם הדובר ברוב השירים. חוברת זו אמורה ללוות את העבודות בחוברת "על עצמי", אך יכולה לעמוד גם בפני עצמה. קרא עוד...

ללוש לשון

ספר העוסק בחלקי הדיבור בלבד ומתמקד בעיקר בפועל. הוא מיועד לשרת את התלמיד במהלך שתי שנות לימוד. קרא עוד...

לפתוח שער לשיר ולסיפור

המדריך למורה הוא מודל ומסגרת התייחסות לדרכי מפגש עם טקסטים ולבחינת תגובות של ילדים בעקבות המפגש. המדריך מזמין את המורים לביקור מודרך בכיתות א' בשעת מפגש פעיל עם יצירות ספרות, מפגש חוויתי שמתרחש במסגרת העשייה הכיתתית היום-יומית. קרא עוד...

סימני פיסוק

חוברת עבודה לתלמיד ובה פעילויות המיועדות להכרת סימני פיסוק בסיסיים ולשימוש בהם. קרא עוד...