הציונות בראי הזמר והסמל

סביבת הלמידה הממוחשבת מציגה 120 שנות ציונות (1880 ? 20). היא סוקרת את תולדות המדינה שבדרך, את שלבי הקמת המדינה ואת רצף קיומה משתי נקודות מבט: הזמר העברי והאמנות החזותית. סביבת הלמידה הממוחשבת משלבת ארבעה תחומי לימוד: היסטוריה, לימודי ארץ ישראל, אמנות ומוזיקה. קרא עוד...

תו וצליל

בספר, לימוד צלילי המוסיקה, הבחנה בין צלילים הנבדלים זה מזה במשך שלהם, בגובה, בעצמה ובגוון ולימוד קריאה וכתיבה של סימני הצלילים. קרא עוד...

תו וצליל – דפי עבודה

חוברת עבודה לתלמיד המלווה את ספר הלימוד "תו וצליל" הוכנה במסגרת האגף לתכניות לימודים, בשיתוף הפיקוח על הוראת המוסיקה. קרא עוד...