סיפורים בקווים

ארגון ושילוב נושאים בין-תחומיים (אשנ"ב.)
החוברת מציעה התנסויות מגוונות להכרת המושגים ולפיתוח מיומנויות: התבוננות בטבע ובסביבה הקרובה, ביצירות ספרות ואמנות,
פעילות יצירתית אסתטית בחומרים שונים, קריאה והבעה בכתב ותקשורת בין-אישית. קרא עוד...

על רגשות

ארגון ושילוב נושאים בין-תחומיים (אשנ"ב.)
החוברת מציעה התנסויות מגוונות להכרת המושגים ולפיתוח מיומנויות: התבוננות בטבע ובסביבה הקרובה, ביצירות ספרות ואמנות,
פעילות יצירתית אסתטית בחומרים שונים, קריאה והבעה בכתב ותקשורת בין-אישית. קרא עוד...