ארצות הים התיכון

נושא לימוד בגיאוגרפיה רגיונאלית. קרא עוד...

ארצות הים התיכון – דפי עבודה

בדפי העבודה - 12 מפות וסרטוטים המתייחסים לשאלות שבספר לתלמיד. קרא עוד...

ארצות הים התיכון – מדריך

בחלקו הראשון של המדריך פירוט הרעיונות המרכזיים של הנושא, הצעות לדרכי לימוד והוראה וכן פריסת המטרות, המיומנויות והמושגים.
בחלקו השני - הדרכה דידקטית להוראת כל פרקי הספר ומאגר פריטים. קרא עוד...