כישורי חיים – מתווה לתכנון ולהפעלת תכנית בית ספרית

האגף לפיתוח ולתכנון תכניות לימודים
ספר זה מציע ליבה של מרכיבי מיטביות. קרא עוד...

כישורי חיים א-ב ממ”ד

הספר מיועד למחנכים, ליועצים ולמדריכים המלמדים את תכנית כישורי חיים. התכנית מציגה תפיסה חינוכית המאמינה באפשרות להשפיע ולחזק אצל הפרט את היכולת להתמודד במצבי חיים משתנים. קרא עוד...

כישורי חיים ג-ד ממ’

הספר מיועד למחנכים, ליועצים ולמדריכים המלמדים את תכנית כישורי חיים. התכנית מציגה תפיסה חינוכית המאמינה באפשרות להשפיע ולחזק אצל הפרט את היכולת להתמודד במצבי חיים משתנים. קרא עוד...

כישורי חיים ה-ו ממ’

הספר מיועד למחנכים, ליועצים ולמדריכים המלמדים את תכנית כישורי חיים. התכנית מציגה תפיסה חינוכית המאמינה באפשרות להשפיע ולחזק אצל הפרט את היכולת להתמודד במצבי חיים משתנים. קרא עוד...