הנה אני

חוברת לעבודה עצמית ובה ציורים ואיורים לעבודה פעילה של התלמידים להכרת "האני" באמצעות החושים. לתלמידים שקנו שליטה ראשונית בקריאה. קרא עוד...

לקרוא ולכתוב

על קריאה וכתיבה לילדים מתקשים . לתלמידים המשולבים בכיתות הרגילות ולתלמידי החינוך המיוחד. קרא עוד...