ארבעים שנה במדבר

המקראה מכילה הצעה מפורטת להוראת חומש במדבר על פי תכנית הלימודים במקרא לחינוך המיוחד הממ"ד. קרא עוד...

ארבעים שנה במדבר – ערכה

בחוברת מגוון רחב של פעילויות המותאמות למקראה, שנועדו להוסיף להוראה ממד התנסותי וחווייתי. קרא עוד...

בימי יהושע – ערכה לתלמיד + תקליטור – אין במלאי

יהודה אייזנברג
ספר לתלמיד הכולל מבחר פרקים מספר יהושע כשהם מעוצבים להוראה קרא עוד...

דרכי לבמדבר

מספר פרקים מחומשים ויקרא ובמדבר בתוספת באורים ואגדות חז"ל. קרא עוד...