לימודי מולדת וחברה

מטרת המדריך היא להפוך את תכנית האב לתכנית הוראה של ממש על ידי הצעת תכנים לימודיים לכל פרק. דרך ההוראה המוצעת במדריך זה מבוססת בעיקר על שיחות ודיונים בכיתה וכן על ראיונות, קרא עוד...

על מזג אויר ועל אקלים-”שער ארצות הים התיכון”

השלישי בסדרת החוברות "שער לארצות הים התיכון". החוברת דנה בהבדל שבין אקלים למזג אוויר, בהשפעתו על פעילותו של האדם (יחסי גומלין אדם-סביבה) ובתפרוסת האקלים באזור ארצות הים התיכון. קרא עוד...

על צורות נוף-”שער לארצות הים התיכון”

השני בסדרת החוברות "שער לארצות הים התיכון". הנושא המודגם בחוברת הוא עיר נמל. בחוברת מקורות חזותיים: מפות, מפות תמונתיות, תמונות, איורים, דיאגרמות וטבלאות המקלות על תלמידים המתקשים בקריאה ובהבנת הנקרא. קרא עוד...

על תיירות-”שער לארצות הים התיכון”

הרביעי בסדרת החוברות "שער לארצות הים התיכון". החוברת דנה בנושאים מרכזיים בתחום התיירות ומקנה ללומד מושגים חדשים כפי שהם באים לכלל ביטוי באזור הים התיכון ובישראל כחלק ממנו. קרא עוד...