בואו נלמד אלף בית – אין במלאי

חוברת העוסקת בהקניית הקריאה והכתיבה. קרא עוד...

בואו נלמד עברית – חלק א- אין מלאי

ספר הבנוי לפי תכנית לשונית מדורגת ומובנית, המוצגת בהקשרים תוכניים מתחומים הקרובים לעולמו של התלמיד העולה. קרא עוד...

בואו נלמד עברית – חלק ב- אין במלאי

בספר תכנים מתחומי הלימודים שיאפשרו לתלמידים העולים להיקלט בכיתות האם, ומתחומי החברה ובעיות קליטה הקרובים לעולמם. קרא עוד...